ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศให้ผู้มีรายชื่ออันดับสำรอง 1-34 ของกลุ่มนักเรียนทั่วไป มารายงานตัว
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศ !! โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด) เรื่อง แจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
แบบสอบถามข้อมูลความต้องการในการรับสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนออนไลน์(Online)
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 64
ด่วน!!! แถลงการณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ด่วน!!! แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ขออนุญาตแจ้งผู้ปกครอง ให้ท่านเข้าไปดูรายชื่อนักเรียนของท่านตามประกาศที่แนบมาพร้อมกันนี้
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
ประการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 3
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64